Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ต้องมีใจรักในสื่อและเป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบ ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือโทในสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ทำงานสามปีในสายงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์สำหรับตำแหน่งนี้
 • การส่งเสริมความเพียงพอและความตระหนักทางวัฒนธรรมของเงื่อนไขทางการเมืองและสังคมในตลาดหรือภูมิภาคที่กำหนด

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • การระบุแนวโน้มและรูปแบบ ส่งต่อปัญหาที่ไม่ใช่นโยบายไปยังทีมงานทั่วโลกของเรา

   

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความลับ ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณมีความสำคัญสูงสุด

   

 • คุณอาจได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ในฐานะผู้จัดการอาวุโสเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ปฏิบัติในองค์กร และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ TDCX

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เป็นคนที่รักในการเขียนโปรแกรม รู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ และถนัดในด้านของตรรกการคิดทางคอมพิวเตอร์

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science/Engineering/Information Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการเขียนโปรแกรม PHP หรือการเขียนโปรแกรม PHP เชิงวัตถุ
 • มีประสบการณ์ที่ดีกับ PHP Framework (CI 4)
 • มีประสบการณ์ที่ดีกับ JSON, Web Services และ Rest API
  ความรู้ด้านฐานข้อมูล (MySQL, NoSQL)

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดการออกแบบโดยละเอียด

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ประสบการณ์เขียนเนื้อหา 1 ปีขึ้นไป
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดทางอินเทอร์เน็ต
 • มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ผู้เล่นในทีมและแกร่งเหมือนตะปู
 • คุณสามารถใช้ Microsoft หรือตัวจัดการเอกสาร
 • หากสามารถใช้ Photoshop หรือ Illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พวกเขารู้ว่าส่วนไหนของเวลา

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • จัดส่งเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการตลาด/การขาย
 • ออกแบบและจัดทำเนื้อหาออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียนข้อความ / เขียนข่าว / เขียนบทความบนโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • จัดการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์อื่นๆ